Az egyesület Ajánlások Szakértői anyagok Sajtószoba Kapcsolat Etikai kódex választási kódex
TÁRSSZABÁLYOZÁSI MAGATARTÁSI KÓDEX

A Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete és a Nemzeti média- és hírközlési hatóság médiatanácsa által, MÉDIAIGAZATÁSI FELADAT ELLÁTÁSÁRA kötött közigazgatási szerződés 1. számú melléklete

A Társszabályozási Magatartási Kódex teljes szövegét itt olvashatja el (pdf) »

Preambulum

Sajtószabadság és független újságírás és a médiatartalom-szolgáltatók szakmai függetlensége nélkül nem lehet eredményesen őrködni a demokrácia megfelelő működése felett és felügyelni a közélet tisztaságát, a politikai hatalomgyakorlás módját. A szólás- és sajtószabadság és a nyilvánosság tagjainak a tájékozódáshoz való jogának biztosítása önmagában is közérdek. A vélemények, a tudósítás és a kommentár szabadsága, szövegben, hangban és képben, a sajtószabadság integráns részét képezi. Az újságíró – és rajta keresztül a médiatartalom-szolgáltató – hivatása szerint a demokratikus nyilvánosság egyik fontos szereplője, ebbéli minőségében a közérdek képviselője és közvetítője. Tevékenységével szerepet vállal a demokratikus közérdek érvényesülését akadályozó, veszélyeztető problémák feltárásában, a társadalmi feszültségek feloldásában.
A demokratikus közérdek érvényesülése érdekében a Kódex aláírói elkötelezik magukat a mindenkor hatályos jogszabályok, illetve jelen Kódexben megfogalmazott, szigorú szakmai és etikai szabályok betartása mellett.
A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 190-191. §-ai alapján a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete (a továbbiakban: Szakmai Szervezet) egymással közigazgatási szerződést kötött, amelyben a Médiatanács felhatalmazta a Szakmai Szervezetet arra, hogy – nem hatósági hatáskörként – a Médiatanács hatósági jogalkalmazását megelőző önigazgatási feladatot lásson el a szerződésben foglaltaknak megfelelően. Jelen Kódex az Mttv. 194. § alapján a fent említett közigazgatási szerződés mellékletét képezi.