Az egyesület Ajánlások Szakértői anyagok Sajtószoba Kapcsolat Etikai kódex választási kódex
2010. március 10., Budapest

A Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének (MTE) álláspontja szerint a kampánycsend ideje alatt a választói akarat befolyásolására alkalmas információnak minősül bármilyen tüntetésről vagy tömegrendezvényről való tájékoztatás, amennyiben annak politikai tartalma van, illetve az elmúlt hetek belpolitikai eseményeire reflektál, ezért az erről szóló tájékoztatás alapértelmezésben kampánycsendsértésnek minősül. Ugyanakkor álláspontunk szerint a hiteles tájékoztatás feltétele, hogy a kampánycsend ideje alatt történő - választásokkal ugyan kapcsolatba hozható, ám jelentőségében azon túlmutató - rendkívüli eseményről az online tartalomszolgáltatók tájékoztatást nyújtsanak. A kampánycsend intézménye nem hírzárlatot vagy öncenzúrát követel meg, hanem kizárólag a választók akaratának befolyásolására vonatkozó tilalmat.

A választások demokratikus és tiszta jellegének és a vonatkozó jogszabályok teljes körű érvényesülésének biztosításához az MTE 2010-ben is  felhívja a figyelmet az egyesület Választási Etikai Kódexére, amely az internetes tartalomszolgáltatók számára értelmezi választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény szabályait és az Országos Választási Bizottság ajánlásait.

Az MTE Választási Etikai Kódexében lefektetett elvek és szabályok kialakítása során azt az alapelvet követtük, hogy az internet, mint a közlés médiuma csupán a választási törvényben foglalt rendelkezések betartásának módját befolyásolja. Az MTE Választási Etikai Kódexének tartalmát az MTE az Országos Választási Irodával egyeztette.

Az MTE Választási Etikai Kódexének alkalmazása az MTE tagjaira nézve kötelező, a nem tag tartalomszolgáltatók számára a kódexben foglaltak csak ajánlásként értelmezendőek, azonban a kódex betartása esetén a tartalomszolgáltatók biztosan nem követnek el jogsértést.

A kampánycsend 2010. április 10-e 00:00 órától április 12-e 19:00 óráig tart. Ezen időszak alatt a választási törvény szerint tartalomszolgáltatók nem jelenítenek meg olyan új, szerkesztett anyagokat, amelyek közvetlenül vagy közvetve befolyásolhatják a választókat döntésükben.

***

Ehhez kapcsolódóan az MTE 2010-re az alábbi választási ajánlást teszi:

Az MTE az internetes tartalmakat a kampánycsend szempontjából három kategóriára osztotta: (1) szerkesztett tartalom, (2) felhasználói tartalom, (3) politikai tartalom.
1) A szerkesztett tartalom esetén az MTE javasolja, hogy

 • a tartalomszolgáltatók ebben az időszakban ne jelenítsenek meg olyan új, szerkesztett anyagokat, amelyek közvetlenül vagy közvetve befolyásolhatják a választókat döntésükben. Ilyen tartalmon minden olyan tartalmat kell érteni, amely bármely, a választáson induló jelöltről, listáról, szervezetről vagy szervezetet képviselő személyről szól, a választási programmal kapcsolatos, a választók véleményét befolyásoló, információt tartalmaz
 • A tartalomszolgáltatók korábbi, a választásról, a kampányról, annak szereplőiről szóló szerkesztett anyagaikat az első két hierarchikus szintről tegyék elérhetetlenné. Ez azt jelenti, hogy a honlapok címoldaláról legalább két kattintással legyen elérhető bármely régebbi ilyen tartalom.
 • A kampánycsend időszakában a tartalomszolgáltatók ne szervezzenek on-line beszélgetéseket, chateket vagy fórumokat a közélet olyan szereplőivel, akikről feltételezhető, hogy a szóban forgó választás kimeneteléhez bármilyen érdekük fűződik.
 • A tartalomszolgáltatók a választási eljárásról szóló törvénynek megfelelően a szerkesztett tartalmakban a választásról szóló, vagy azt érintő közvélemény-kutatási eredményeket a választásokat megelőző 8. naptól a választás befejezéséig nem hoznak nyilvánosságra és az első két hierarchikus szintről nem tesznek elérhetővé.
 • Az MTE javasolja, hogy a választásokat megelőző 8. naptól a választás befejezéséig a tartalomszolgáltatók ne jelenítsenek meg a kampányra, pártokra, a felhasználók pártpreferenciájára, a választási eredményére vonatkozó saját szavazógépeket, illetve más tartalomszolgáltató szavazógépére mutató linket, valamint az előző szavazás eredményére vonatkozó statisztikákat a szerkesztett tartalomra vonatkozó rendelkezéseket tekintsék irányadónak, akkor sem, ha a felmérés nem reprezentatív.

2) A felhasználói tartalomra vonatkozóan

 • A tartalomszolgáltatók felelőssége eltér a zárt és nyílt fórumok, a chatek és blogok estében. A felhasználók által készített tartalom esetén nem tiltható, hogy a felhasználók a véleménynyilvánítás keretei között a választásról is szót ejtsenek.
 • Az MTE felhívja a tartalomszolgáltatók figyelmét, hogy az esetleges jogsértés és a közvetítői szolgáltató felelősségének elkerülése érdekében jól látható helyen, a szolgáltatás használata előtt hívják fel a felhasználók figyelmét a kampánycsendre és szólítsák fel a felhasználókat, hogy ebben az időszakban agitációs céllal ne jelenítsenek meg tartalmakat az erre rendszeresített felületeken, illetve hívják fel a figyelmüket a vonatkozó jogszabályokra.
 • A közösségi oldalakon keresztül közvetített ún. „one-to-many” üzenetek technológiailag szintén felhasználói tartalomként viselkednek ugyan, ám tartalmilag a kommunikáció jellege a szerkesztett tartalomhoz áll közelebb. Ezért az olyan közösségi csoportok esetében, ahol a cél, hogy az egy adott politikai vagy közéleti szereplő kommunikációs csatornájaként működjön (és nem az adott személy személyes ismerőseinek hálózatáról van szó)  a kampánycsend betartásának felelőssége a közlőt terheli. Az MTE felhívja a közélet szereplőit, hogy ezen csatornáikat – függetlenül attól, hogy azok magyar vagy külföldi domaintartomány alatt működnek – a kampánycsend ideje alatt ne használják.

3) Politikai tartalomra vonatkozóan

 • Az MTE javasolja, hogy a választásokat megelőző 8. naptól a választás befejezéséig a tartalomszolgáltatók ne jelenítsenek meg a kampányra, pártokra, a felhasználók pártpreferenciájára, a választási eredményére vonatkozó saját szavazógépeket, illetve más tartalomszolgáltató szavazógépére mutató linket, valamint az előző szavazás eredményére vonatkozó statisztikákat a szerkesztett tartalomra vonatkozó rendelkezéseket tekintsék irányadónak, akkor sem, ha a felmérés nem reprezentatív.
 • Az MTE felhívja a pártokat és a jelölteket, hogy saját honlapjuk esetében tartózkodjanak a választási kampánnyal és a választási programmal kapcsolatos információk frissítésétől a kampánycsend ideje alatt. Ennek alapján az MTE Választási Kódexének előírásaival összhangban minden, a kampánycsend ideje előtt a honlapra felkerült információ változatlanul elérhető maradhat, ám annak frissítésére kampánycsend ideje alatt - az MTE javaslata alapján - nem kerülhet sor.
 • A politikusok által szerkesztett, vagy nevükhöz fűződő blogok az MTE megítélése szerint nem felhasználói tartalomnak, hanem politikai tartalomnak minősülnek. Ezért ezek a tartalmak a pártok és jelöltek honlapjával esnek egy megítélés alá. Ennek oka, hogy a politikusok és jelöltek véleménye kifejezetten alkalmas a választói akarat befolyásolására, nem csupán a vélemények ütköztetésének lehetőségét kínálják.

Az MTE felhívja a kampányban résztvevő szervek és személyek figyelmét, hogy az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 2006. január 1-én hatályba lépett módosítása szerint elektronikus hirdetésnek minősül többek közt az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás útján tett bármely közlés, amelynek célja, hogy közvetve vagy közvetlenül népszerűsítsen szervezetet, valamint amely társadalmi cél megvalósításához kapcsolódó tájékoztatást tartalmaz. A törvény szerint elektronikus hirdetés a politikai reklám is. Ennek megfelelően kizárólag a választók egyértelmű, előzetes hozzájárulásával történhet politikai hirdetés küldése elektronikus úton e-mailben és sms-ben. Ezért az MTE felhívja a kampányban résztvevő szervek és személyek figyelmét, hogy ilyen tartalmú e-mail és/vagy sms küldése a hatályos jogszabályokba ütközik.

Ezen szabály megsértése esetén a felhasználó választása szerint személyes adat jogosulatlan kezelése miatt büntetőeljárást kezdeményezhet, vagy a Fogyasztóvédelmi Felügyelethez, illetve a Nemzeti Hírközlési Hatósághoz fordulhat kéretlen levél küldése miatt.

***

Az MTE

Az MTE 2001-ben alakult önszabályozó testület, amelyet a hazai internetes tartalomszolgáltatók – köztük az Index és az [origo] – hoztak létre annak érdekében, hogy a tartalomszolgáltatók egyeztetett és szakmailag megalapozott állásfoglalásokkal, és az önszabályozás eszközeivel járuljanak hozzá a hazai internetes piac fejlődéséhez.

Az MTE állandó tevékenységei

• internetes panaszbizottság és ad-hoc bizottság működtetése
• weboldalak minősítése a Tartalomszolgáltatási Etikai Kódex alapján
• ajánlások megfogalmazása és nyilvánosságra hozatala az információs társadalmat érintő aktuális
kérdésekben
• jogi tanácsadás, állásfoglalások közreadása
• műhelytanulmányok készítése
• workshopok, kerekasztal-beszélgetések szervezése aktuális szakmai kérdésekről
• az információs társadalmat érintő jogszabálytervezetek véleményezése, értékelése

Az MTE szervezeti felépítése

Az MTE elnöke Gerényi Gábor (Index.hu), az egyesület elnökségi tagjai Pintér R. Róbert (Colorplus, Egyszervolt.hu), Rónai Balázs (Napi Online), Salgó Adrienne (Elintézzük.hu) és Weyer Balázs ([origo]). Az MTE jogásza Halász Mónika.

2010. március 8., Budapest