Az egyesület Ajánlások Szakértői anyagok Sajtószoba Kapcsolat Etikai kódex választási kódex
2010. február 22., Budapest

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2010. január 22-i határozatában a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.) rendelkezéseivel ellentétesnek ítélte a cigi.blog.hu dohánytermékeket ábrázoló képi tartalmát és kötelezte az üzemeltetőt, hogy azt távolítsa el a weboldalról.

A Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének véleménye szerint az NFH jogi álláspontja helytelen, a jogszabályok téves értelmezésén alapul. Az MTE szerint az NFH indokolatlanul és feleslegesen korlátozza a véleménynyilvánítás szabadságát.

A cigi.blog.hu a dohányzásról szóló internetes napló (blog), amelynek írója és látogatói a dohányzással kapcsolatos élményeiket, véleményüket osztják meg egymással, és amely ehhez kapcsolódóan a a cigarettáról is tartalmaz képeket. Az NFH arra való hivatkozással minősítette jogellenesnek a cigi.blog.hu tartalmát, hogy a dohánytermékek képi megjelenítése a gazdasági reklám fogalma (Grtv. 3. § d) pont), valamint a dohánytermékek reklámozásának tilalmáról szóló rendelkezés (Grtv. 19. § (2) bekezdés) értelmében „alkalmas a dohánytermékek megismerésének és igénybevételének előmozdítására”.

Az MTE álláspontja szerint az NFH helytelen jogi érvelést követ, amikor a döntéshozatal során kizárólag a gazdasági reklámtörvény rendelkezéseit veszi figyelembe, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII törvény (Ekertv) rendelkezéseit figyelmen kívül hagyja, illetve azokat csak a blog üzemeltetőjének felelősségével kapcsolatban veszi figyelembe.

Az Ekertv. az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat szabályozza, vagyis rendelkezései a  Grtv.-hez képest speciálisan rendezik az internetes tartalomszolgáltatás kérdéseit. Az Ekertv. külön rendelkezik a reklám elektronikus megjelenéséről, az elektronikus hirdetésről (Ekertv. 14. § (1) – (3) bekezdés).  A speciális –vagyis az általánosabb Grtv.-vel szemben alkalmazandó – szabályok úgy rendelkeznek, hogy önmagában nem minősül elektronikus hirdetésnek sem a vállalkozások vagy magánszemélyek elérhetőségének (domain név, e-mail cím) közlése, sem egy adott árura vagy arculatra vonatkozó, a vállalkozástól vagy személytől független közlés, különösen, ha az utóbbi anyagi ellenszolgáltatás nélkül történik.

A cigi.blog.hu oldalon megjelenített dohánytermékeket ábrázoló képek az Ekertv. speciális szabályainak hatálya alá tartoznak, és mivel az ott leírtaknak megfelelnek (a dohánytermékek képeit a dohánygyáraktól, illetve forgalmazótól független személy, anyagi ellenszolgáltatás nélkül közli), azokra a Grtv. általános szabályai nem alkalmazhatók.

A fentiek alapján úgy véljük, hogy a cigi.blog.hu üzemeltetőjét az NFH helytelen jogalkalmazás eredményeképpen kötelezte a képi tartalmak eltávolítására. Ez a gyakorlat a szólásszabadság Alkotmánybíróság által védett eszméjével ellentétes és veszélyes. Az internet más média-típusoktól eltérően nem készen kapott és elkerülhetetlen tartalmat kínál, hanem éppen ellenkezőleg: azon mindenki maga választja meg, milyen tartalmat kíván megnézni/meghallgatni és melyik az a tartalom, amelyre nem kíváncsi.  A blogok, vagyis az internetes naplók műfaja még ezen belül is speciálisan szubjektív tartalomnak minősül, hiszen ezek teljes egészében a blog írójának  véleményéből, élményeiből és más felhasználók az előbbiekhez fűzött megjegyzéseiből épül fel. Nem lehet pusztán a tartalom miatt (dohányzás) reklámnak minősíteni egy blogot, vagy annak képi tartalmát, hiszen ezen az alapon a nyaraláson lefényképezett és az interneten másokkal megosztott, egzotikus külföldi cigarettásdobozt ábrázoló családi fotók is reklámnak minősülnének, ami nyilvánvalóan abszurd. Az MTE szerint a hatóságnak a fogyasztóvédelmi szabályokat nem mechanikusan, hanem értelemszerűen, az online környezetre átalakítva kell alkalmaznia.

A szólásszabadság korlátozásának jelen esetben nincs olyan ésszerű indoka, mint amilyen pl. a fiatalkorúak egészségének védelme a közterületen elhelyezett dohányreklámok kapcsán. Indokolatlanul pedig nem lehet az Alkotmányban biztosított alapjogot korlátozni.

Az MTE hasznosnak tartaná olyan konzultáció vagy szakmai találkozó megszervezését, amelynek keretein belül az NFH, az MTE és a tartalomszolgáltatók megvitathatnák a fogyasztóvédelmi szabályok online környezetben való alkalmazásának kérdéseit.

---
Katona Éva
Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete, Főtitkár
Mobil: 00 36 30 9140 835
Székhely: 1124 Budapest, Bürök utca 55-57.
Postacím: 1538 Budapest, Pf. 541.