Az egyesület Ajánlások Szakértői anyagok Sajtószoba Kapcsolat Etikai kódex választási kódex
2010. február 5., Budapest

Az elmúlt hetekben számos panasz érkezett az MTE-hez, az ingatlanbazar.com, illetve az ingatlandepo.com oldalak üzemeltetője, az Exe Ltd. tevékenységét illetően. A panaszosok mindegyike azt kifogásolta, és egyúttal jogtalannak tartja, hogy az említett oldalakon eredetileg ingyenes szolgáltatásra regisztráltak, később azonban a szolgáltató fizetésre szólította fel őket, illetve tartozásként követeli különböző nagyságú összegek kifizetését.

A panaszokat megvizsgálva a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete (MTE) elítéli az ingatlanhirdetésekkel foglalkozó Exe Ltd. cég fogyasztókat megtévesztő gyakorlatát, valamint etikátlannak tartja az olyan tartalomszolgáltatást, amely a felhasználókat megtéveszti az általános szerződési feltételekben vagy egyéb módon. Az MTE még akkor is etikailag kifogásolhatónak tartja az ilyen gyakorlatot folytató tartalomszolgáltató tevékenységét, ha esetleg önmagában az eljárása jogszerű, de az a felhasználókat könnyen megtévesztheti a szolgáltatás ingyenességét illetően.

Az egyesülethez eljuttatott dokumentumokból egyértelmű, hogy az eredetileg ingyenes hirdetési szolgáltatás 30 nap után úgy vált fizetőssé, hogy erről a felhasználók nem kaptak megfelelő, egyértelmű és elégséges tájékoztatást. Ráadásul, a szolgáltató a felhasználóktól követelt összeg kifizetéséig a felhasználók adatait (a hirdetéseket) a felhasználók kifejezett kérésére sem hajlandó törölni.

Az ingatlanbazar.com esetében, és az elmúlt időszakban nyilvánosságra került ehhez hasonló esetekben a szolgáltatók eredetileg ingyenes szolgáltatást kínálnak. A szolgáltatást regisztrációval lehet igénybe venni, amely során a felhasználónak el kell fogadnia az oldalon szereplő felhasználási feltételeket. A felhasználási feltételek, vagy szabályzatok általában úgy rendelkeznek, hogy azokat a szolgáltató módosíthatja, és erről nem kell külön tájékoztatnia a felhasználót, aki az oldalra történő következő belépéskor már a módosított feltételek szerint használja a szolgáltatást (akár tud erről, akár nem). A felhasználási feltételek általános szerződési feltételeknek minősülnek, amely feltételeket a szolgáltatónak úgy kell közzétennie, hogy azokat a felhasználó megismerhesse. Az elfogadáshoz a ráutaló magatartás is elég, vagyis például az, hogy a felhasználó beikszeli a „szerződési feltételeket megismertem, a szolgáltatásra regisztrálok” ablakot. Mivel ezeket a feltételeket a szolgáltató előre megállapítja, a felhasználóknak nincs lehetőségük azokat módosítani (tehát vagy elfogadják azokat úgy, ahogy vannak, vagy nem veszik igénybe az adott szolgáltatást).

A felhasználót rosszhiszeműen és indokolatlanul hátrányos, illetve a szolgáltatót indokolatlanul előnyös helyzetbe hozó, tisztességtelen szerződési feltételek azonban a bíróság előtt megtámadhatók. A bíróság ilyen esetben valamennyi szerződött félre kiterjedően megállapíthatja a szerződési feltétel érvénytelenségét.

Az ilyen és ehhez hasonló gyakorlat nem csak a szerződési feltételek miatt támadható meg, de a felhasználók fogyasztóvédelmi eljárást is kezdeményezhetnek miatta, valamint a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) előtt is megtámadhatják azt a fogyasztók megtévesztése, illetve a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat okán.

Az ingatlanbazar.com felhasználói a fizetési felszólításokon kívül azt is kifogásolták, hogy a szolgáltató még kifejezett kérésre sem hajlandó személyes adataikat is tartalmazó hirdetéseiket törölni mindaddig, amíg a követelt összeget a részére ki nem fizetik. Az adatok feletti rendelkezési jog egyik legfontosabb része a személyes adatok törlésének lehetősége, hogy „az érintett kérheti személyes adatainak törlését” (Avtv. 11. § (1) b), így az Exe Ltd. a személyes adatokat (pl.: telefonszám, e-mail cím) is tartalmazó hirdetések törlési felszólítást követő, további kezelésével az adatvédelmi törvényt megsértve jár el.

Az MTE akkor is etikátlannak, és a Tartalomszolgáltatási Kódexbe ütközőnek tartja az Exe Ltd. rosszhiszemű, és a felhasználók megtévesztésén alapuló gyakorlatát, ha annak jogellenességét bíróság nem állapítja meg. A rosszhiszeműséget az általános szerződési feltételek megfelelő tájékoztatás hiányában való módosítása, a fizetési feltételek elrejtése, a hirdetés törlésének megakadályozása, valamint a felhasználók olvashatatlan levélben való tájékoztatása alapozza meg.

A fentiekre tekintettel a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete a szolgáltatókat felkéri, hogy szolgáltatásaikat világosan, érthető módon kínálják, weboldalaikon könnyen elérhető helyen pontos és tisztességes felhasználási feltételeket tegyenek közzé, és amennyiben azokat módosítják, úgy arról a felhasználókat – lehetőség szerint – figyelemfelkeltő módon, külön is tájékoztassák.

Az MTE az ügyhöz kapcsolódóan a felhasználók figyelmét ismételten felhívja a tudatos internethasználat fontosságára:

  • a felhasználási feltételeket, szabályzatokat mindig pontosan és körültekintően el kell olvasni;
  • csak megfelelő adatvédelmi szabályzattal rendelkező, megbízható szolgáltatók számára szabad a személyes adatokat megadni, és csak a legszükségesebbeket;
  • használják az internet nyújtotta lehetőségeket, és nézzenek utána más felhasználók tapasztalatainak.

További információ: