Az egyesület Ajánlások Szakértői anyagok Sajtószoba Kapcsolat Etikai kódex választási kódex
AZ MTE VÉLEMLNYE AZ ÁRVA MŰVEK EGYES
FELHASZNÁLÁSAINAK ENGEDÉLYEZÉSÉRE VONATKOZÓ RÉSZLETES
SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ KORMÁNYRENDELETEKRŐL

2009. március 09., Budapest
Ez a sajtóanyag doc kiterjesztésben letölthető innen.

A Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete üdvözli az árva művek szabályozásának részletes feltételeit megállapító kormányrendelet szakmai egyeztetését, különös tekintettel az előterjesztés részletes, informatív jellegére.

Az MTE egyetért az árva művek szabályozásának szükségességével, és a szabályozás tervezett módjával. Mindamellett a felhasználás anyagi vonzataival kapcsolatos rendelkezéseket a jelen formájukban nem javasoljuk elfogadni, mivel azok – véleményünk szerint -  a szabályozás céljával ellentétes hatás érnének el.

Nem értünk egyet a kormányrendelet 2. § (4) bekezdésében foglalt szabállyal, amely arról rendelkezik, hogy egy kérelemben egy mű felhasználására kérhető engedély.  Ez a felhasználó számára komoly adminisztratív és – a megállapított igazgatási díjra tekintettel – anyagi terhet jelent, továbbá semmi sem indokolja, hogy miért ne lehetne egy kérelemben akár több művet is megjelölni, ezzel csökkentve mind a felhasználó, mind a Magyar Szabadalmi Hivatal terheit. Amennyiben a szabályozás célja az árva művek felhasználására való ösztönzés, ez a szabály kifejezetten káros lehet az elérendő cél megvalósítására.

Javasoljuk, hogy a szerző felkutatására tett intézkedéseket igazoló iratok felsorolásánál (3. § (1) bekezdés) az országos napilapban való hirdetés ne szerepeljen kötelező elemként, mivel az egyéb kutatási módszerek mellett ez aránytalan energia- és költségvonzattal jár a felhasználó számára.

Az MTE ellenzi és a szabályozás céljával ellentétesnek tartja a 4. § (1) bekezdés által megállapított igazgatási szolgáltatási díjat.  A díjat rendkívül és indokolatlanul magasnak tartjuk. Nem tudjuk elfogadni, hogy a felhasználók fedezzék a jogintézmény felállítása és működtetése költségeinek jelentős részét. A tervezett díj elfogadása esetén a jogintézmény a célját nem lesz képes betölteni, mivel az árva művek esetében a felhasználónak nem érdeke egy ismeretlen (vagy ismeretlen helyen tartózkodó) szerző művének 5 évre szóló felhasználási engedélyéért a magyar minimálbér 140%-át megfizetnie. Különösen magasnak tartjuk az igazgatási díj összegét annak fényében, hogy a hasonló gyakorlatot követő Canadian Copyright Board egy 14 évre szóló felhasználási engedélyért 450 CAD (kb. 86.500 Ft) összegű díjat állapított meg.

A fentiekkel összhangban nem tartjuk elfogadhatónak a 4. § (4) bekezdésben foglalt szabályt sem, amely szerint a díj megfizetésére kedvezmény és mentesség nem adható, valamint, hogy a díj visszatérítésének helye nincs.


Összefoglalva
az MTE egyetért az árva művek felhasználásával kapcsolatos szabályozással, azzal, hogy javasoljuk, hogy a jogalkotó jelentősen mérsékelje az árva művek felhasználási engedélyéhez kapcsolódó, a felhasználót terhelő anyagi terheket, és az ezzel kapcsolatos igazgatási díjat a jogintézmény nemzetközi tapasztalatai és a magyar felhasználók lehetőségei szerint állapítsa meg.


Budapest, 2009. március 9.                                     

Gerényi Gábor
elnök
MTE