Az egyesület Ajánlások Szakértői anyagok Sajtószoba Kapcsolat Etikai kódex választási kódex
PEDAGÓGUSKÉPZÉST INDÍTOTT AZ MTE
A képzés célja volt megerősíteni az internet-használattal kapcsolatos pozitív attitűdöket, eloszlatni a félelmeket, felkészíteni a résztvevő pedagógusokat a gyermekek védelmére konkrét, gyakorlati ismeretek nyújtásával.

2007. április 3.

A Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete a Safer Internet for Children projekt keretében 2006. októberében indította el a Train the trainer programot, a Kurt Lewin Alapítvánnyal közösen szervezett és kidolgozott első tréning ez év márciusában zárult.
A képzés célja volt megerősíteni az internet-használattal kapcsolatos pozitív attitűdöket, eloszlatni a félelmeket, felkészíteni a résztvevő pedagógusokat a gyermekek védelmére konkrét, gyakorlati ismeretek nyújtásával. A Taktaszadai Móra Ferenc Általános iskola kiválasztása pályázati úton történt. A képzésre történő jelentkezési adatlapot és a pályázati kiírást számos helyen közzétettük. A legfőbb bírálati szempont a rászorultság volt, azt az iskolát választottuk ki, amely megítélésünk szerint a legtöbb szempontból hátrányos helyzetben van a többi oktatási intézményhez képest.

"A képzés összeállításakor az MTE és a Kurt Lewin Alapítvány munkatársai egy rugalmas programot állítottak össze, cserélhető tananyagelemekkel, melyek illeszthetők a résztvevő pedagógusok ismeretszintjéhez és attitűdjeihez, hiszen a cél a releváns tudás megszerzése volt.
A képzés teljes időtartama során szembesültünk a digitális olvasás képességének szinte teljes hiányával. A tréning során a pedagógusok megfogalmazták nehézségeiket, félelmeiket, érzéseiket az internettel, egyáltalán a számítógéppel kapcsolatban, valamint megfogalmazták a korukból és korábbi képzésükből, illetve ismerethiányból következő lemaradásukat a mai diákokkal szemben. Olyan gyakorlatokat helyeztünk ezért előtérbe, ami a bizalom, kommunikáció és kompetencia valamint a nevelés és felelősség kérdésköreit helyezte megfelelő megvilágításba.
A képzés első felében nyilvánvalóvá vált, hogy a csoport legnagyobb része a legalapvetőbb számítógépes ismeretekkel sem rendelkezik. Ezért olyan rávezető gyakorlatokkal kezdődött a géptermi oktatás, amelyek e félelmek feloldására szolgált"- mondta el Ligeti György az Alapítvány kuratóriumi elnöke.

Az internet egyre több otthonban, iskolában és nyilvános helyen válik hozzáférhetővé a gyermekek számára - felkészítésük a nem kívánt, számukra veszélyt jelentő vagy kifejezetten illegális tartalmakkal szembeni védekezésre nem csak a szüleik de pedagógusaik felelőssége is. A használat tiltása véleményünk szerint a legrosszabb megoldás: kortársaikkal szemben komoly versenyhátrányba kerülhetnek azok a gyermekek, akik nem ismerkednek meg az információs társadalom eszközeinek használatával. A demokratikus gondolkodásmód szélesítése és megerősítése, az internet mint létező leginkább demokratikus médium felhasználásával, illetve a biztonságos internet használat elősegítésével. Meggyőződésünk, hogy a biztonságos internet használat leghatékonyabb oktatása indirekt módon történhet. A tanórákon a pedagógus által magabiztosan és hatékonyan, látványosan használt mutimédiás tartalmak önmagukban hiányt pótolnak, az otthoni "céltalan" internet használatnak egy hasznos, biztonságos alternatíváját adhatják meg a diákoknak. A képzés során a hétköznapok társadalmi világának alapvető, mozgatórugóit kívántuk feltárni, néhány a pedagógiai munka szempontjából lényeges társadalmi jelenség hátterét érthetővé tenni.

A pedagógusok visszajelzései, és a konkrét, mérhető hatások tekintetében is elmondható, hogy rendkívül tartalmas, jó hangulatú munka alakult ki a képzés során, melynek nyomán biztosak vagyunk abban, hogy a Taktaszadai Általános Iskola falai közé egyre inkább elérnek a digitális kultúra hasznos elemei.